English version


Átváltási magasság (TA) / átváltási szint (TRL)

Magyarországon az átváltási magasság (transition altitude) egységesen 10000 láb, az átváltási szint (transition level) pedig mindig a budapesti légnyomástól függ. Ha a QNH értéke 1014 hPa, vagy nagyobb, az átváltási szint FL110. Ha 1013 hPa, vagy kevesebb, az átváltási szint FL120.


Függőleges elkülönítés Magyarországon az RVSM szerint

Az RVSM légtér a szokásos rend szerint alakul a FL290 és FL410 repülési szintek között. A keleti irányba tartó forgalom (0°-179°) páratlan, a nyugati irányba tartó forgalom (180°-359°) páros repülési szinteket használ.

A VFR repülések 3500 feet-en és felette szintén kelet-nyugat szintelkülönítést kell használniuk annyi különbséggel, hogy az utazómagasság 500 ft-re kell, hogy végződjön. Példaként egy nyugati irányú VFR utazómagasság: 6500 ft.

VFR forgalom számára QNH szerinti 3500 láb (900 m) alatt nincs szintelkülönítés. VFR forgalom nem engedélyezett FL285, VFR útvonalrepülés nem engedélyezett FL195 szint felett.


LHBP - Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Futópálya-konfigurációk

 • Érkező: 31R + 31L, induló: 31L
  Általánosan használt konfiguráció. A cargo és a GAT-gépek a 31L, a többi légijármű a 31R pályára érkezik.

 • Érkező: 13R, induló: 13L + 13R
  Ez a konfiguráció alkalmazandó, ha a 31 irányú pályákra vonatkoztatott hátszélkomponens meghaladja az 5 csomót. A cargo, és GAT-gépek a 13R, a többi légijármű a 13L pályát használja indulásra.
  Az induló légijárművek által keltett zaj csökkentésének célból 05:00 LT és 07:59 LT között használatos pályakonfiguráció, amennyiben a 13 irányra vonatkoztatott hátszélkomponens kevesebb, mint 5 csomó.

 • Érkező: 31R, induló: 13L
  Mélyalvási időszakban, zajcsökkentési célból 00:00 LT és 04:59 LT között használatos pályakonfiguráció, amennyiben a használni kívánt pályára 5 csomónál kisebb hátszélkomponens érvényesül.

Kezdeti magasság útvonalrepülő légijárművek esetében 7000 ft, gyakorló IFR repülések esetében 2500 ft.

A non-RNAV légijárművek a hatályos AIP szerint nem repülhetnek SID-et, az Torony - Approach koordinációt követően indulás után 31-es irány esetén 325°, 13-as irány esetén 130° headinget kell repülniük.


1  a LITKU4L/R és NALAG4L/R SID-ek csak light és turboprob repülőgépeknek adhatóak ki 
2  a TORNO SID-ek csak Bécs (LOWW) és Pozsony (LZIB) felé adhatóak ki, helyettük a repterv további módosítása nélkül GILEP használandó más desztinációkhoz
3  a GILEP4X/A SID-ek csak GILEP-BEGLA útvonalhoz adhatóak kiTransition Altitude (TA) / transition level (TRL)

In Hungary the transition altitiude - like at the most of the adjacent countries - is fixed at 10000 ft. Transition level always depends on the QNH Budapest (LHBP). If its higher than 1013 hPa, the TRL is FL110. If the QNH is 1013 hPa or below, TRL is FL120.


Horizontal separation in Hungary by RVSM

In Hungary RVSM airspace is in use from FL290 to FL410. All flight to the east (0°-179°) are requested to fly on odd, and flights to the west (180°-359°) are requested to fly on even flight level.

At 3500 ft and above east-west allocation must be used by VFR flights as well, the only difference is that the cruising altitude have to end with 500 ft. For example a westbound VFR cruising altitude: 6500 ft.

East-west level allocations are not to be used for VFR flights below 3500 ft in Hungary. Any of VFR traffic are not allowed above FL285, VFR enroute flights are not allowed above FL195.


LHBP - Budapest Liszt Ferenc International Airport

Runway configurations

 • Arrivals: 31R + 31L, departures: 31L
  General configuration. Cargo and GAT-flights use 31L, any other aircraft use 31R for arrival.

 • Arrivals: 13R, departures: 13L + 13R
  This configuration should be used if tailwind component of 31 direction exceeds 5 knots. Cargo and GAT-flight use 13R, any other aircraft use 13L for departure.
  Due to noise abatement (lots of departing aircraft in the morning) from 05:00 LT to 07:59 LT this configuration should be used as well if tailwind component of 13 direction not exceeds 5 knots.

 • Arrivals: 31R, departures: 13L
  During the deep sleep period due to noise abatement this configuration should be used from 00:00 LT to 04:59 LT if the tailwind component of the particular runway not exceeds 5 knots.

Initial climb for enroute flight is 7000 ft, for IFR training flight is 2500 ft.

A non-RNAV légijárművek a hatályos AIP szerint nem repülhetnek SID-et, az Torony - Approach koordinációt követően indulás után 31-es irány esetén 325°, 13-as irány esetén 130° headinget kell repülniük.

 

1 TORNO SIDs are only available to Vienna (LOWW) and Bratislava (LZIB) which is substitutable with GILEP without further changes of the flightplan